Descripció del sac de gemecs

 
Com totes les cornamuses,el sac de gemecs acumula l'aire en un receptacle anomenat bot, en aquest cas un cos de cabrit sencer amb la pell girada cap a dins - com les botes de vi-, característica molt comuna a l'Europa oriental, on també s'utilitzen altres tipus de pell.

A Mallorca, en canvi, solen portar el pèl defora i afaitat. Del cabrit hom en cus les potes del darrera, mentre que les del davant i el forat del coll resten oberts per tal de fixar el grall i el bufador a les potes del davant i el braguer que subjecta els bordons al coll.

Foto de sac actual complert Aquest sac o sarró va recobert amb una funda de roba amb la meteixa forma de la pell, el vestit. El sac de gemecs té tres bordons, subjectats a una peça anomenada braguer o pinya, com les uileann pipes o les nothumbian small pipes, entre altres. Mentres que en aquests instruments els bordons descansen sobre el braç del músic, en el sac de gemecs queden totalment penjant, cosa que el fa únic en aquest aspecte.

Com en la majoria de cornamuses occidentals, els bordons són de tub cilíndric però acabats en campana. Aquests tubs porten llengüeta simple.

El grall és el tub melòdic del sac de gemecs. És del tipus oboè (tub cònic amb llengüeta doble). Igual que la gran majoria de les cornamuses de l'Europa occidental, fa una escala de vuit notes més una sensible per davall.

 

Escala i afinació majoritària del Sac de gemecs:

Escala del grall 
Bordons 
 
 
 
 


El bufador, peça de llargària mitjana, està pensat per a introduïr l'aire al sarró. Inclou a l'interior una soleta de pell a mode de vàlvula que facilita la introducció de l'aire i n'impedeix la sortida.

El sac de gemecs és un instrument pensat per sonar a l'aire lliure, i això condiciona els seus elements sonors, el grall i els bordons, que han de tenir un volum i un timbre adient a aquesta condició. Les tonalitats més usuals en que hom afina el sac de gemecs són les compreses entre DoM i Do#M, bàsicament al Principat de Catalunya i a l'illa de Mallorca a les illes Balears, i SiM a la Catalunya Nord. Els bordons fem bàsicament l'acord o baix continu en funció d'aquestes tonalitats. El bordó llarg fa la tónica de l'acord de dues octaves per sota la tónica del grall (tapat). El bordó mitjà fa la dominant -cinquena superior al bordó llarg- i el bordó petit fa la tónica una octava per sota la tònica del grall (tapat). És a dir, si tenim un grall afinat en Do4 (el que es correspon a la quarta octava del piano), els bordons estaràn en Do2-Sol2-Do3. Aquest acord de tónica-dominant-tónica no és exclusiu del sac de gemecs. Altres instruments tenen també la mateixa disposició en el baix pedal ( northumbrian small pipes, scottish highland small pipes i altres), però aquests són gairebé instruments de saló, baixos de volum i afinats en tons més greus que el sac de gemecs. Això fa del sac de gemecs únic des del punt de vista sonor.