Membres del Gremi

Llista amb els membres del gremi i els grups en que toquen:
 
Boto  Bufalodre  Altaveu
 
 
 

Foto de la Bufalodre

 

 

 

 

 

 

 

Sacaire: Francesc Sans Bonet
Altres membres: Iris Gayet ( flabiol i tamborí ), Daniel Carbonell ( tarota de fa ) i Judith Bofarull ( viloí ) .
Objectius: Oferir una bona mostra de qualitat de la música tradicional catalana i específicament de la música pròpia de la formació de tres quartans. Projecció: Valls, França, Bretanya, Espanya, etc...