BALL DE DIABLES
DE L'ARBOÇ
La primera referència documental del ball de diables de l'Arboç data del 1846. Aquest any, l'Ajuntament compra vestits nous, la qual cosa fa suposar que el ball ja existia anteriorment.

Tantmateix, allò que destaca del nostre ball de diables és la continuïtat. Des de 1846 i fins avui, el ball ha participat a les festes de l'Arboç, excepte en els períodes de guerra. El ball de diables és, en l'actualitat, una de les manifestacions de cultura popular que identifica el nostre poble.

La representació del ball parlat acaba amb una figura característica: L'Elsa. La Diablessa es posa en mig dels diables, agenollats, recita el seu parlament i acaba encenent una carretilla per sobre la seva esquena. Aquesta figura s'ha incorporat a les cercaviles.

Una altra figura característica és el Pont. Els timbalers acceleren el ritme del toc. Els diables ajunten les maces, carregades amb les carretilles, pel damunt dels seus caps, formant una pinya. Llavors la Diablessa, amb un sortidor encès, cala foc a les carretilles de la pinya, que s'encenen totes alhora i esclaten finalment a la vegada.

Però, sens dubte, el moment culminant del ball de diables de l'Arboç és la carretillada. Aquesta és la figuració de l'infern que segueix la representació de l'acte sacramental. Els diables cremen les seves carretilles saltant en cercle, de forma contínua, a la plaça del poble, la nit de la Festa Major. Llucifer, amb el seu ceptrot, i la Diablessa amb la seva forca, van cremant sortidors i altres tipus de pirotècnia. Cal que el foc no es deturi ni afluixi ni un instant.

Cada any, la carretillada és diferent. Sense renunciar a les innovacions que la fan més espectacular, l'atractiu de la carretillada es basa en l'esforç dels diables per mantenir el nivell de foc. Al so dels tabals, semblen sorgir de l'infern durant més de vint minuts.

Des del 1981, el ball compta amb una colla infantil que també participa a la Festa Major. Aquell mateix any, es va organitzar a la població la Primera Trobada de diables de Catalunya.

El ball de diables de l'Arboç ha estat pioner en experimentar, dins la tradició, artificis pirotècnics. La carretilla arboç, emprada per les colles d'arreu de Catalunya, n'és una bona mostra.

El ball de diables de l'Arboç s'estructura, segons el model històric del Penedès, en una colla amb un nombre fixe de components i un seguit de personatges definits: Llucifer, la Diablessa, el Borró, l'àngel... aquests personatges intervenen en el ball parlat -que a l'Arboç anomenem acte sacramental- que figura l'enfrontament del bé amb el mal. El ball es acompanyat pels timbalers, que sonen grans tabals. Altres personatges, definits per la seva funció, són el calador, encarregat de donar foc i el saquer i el seu ajudant, que portaven la pirotècnia. Actualment l'antic sac de roba s'ha substituït per un carro de fusta.

A més del ball parlat, els diables recitem els versots, textos satírics dedicats a fer un repàs dels esdeveniments i persones que han estat actualitat a la població.

SEGUEIX EL RITME DELS NOSTRES TIMBALS

EL QUART DIUMENGE
D'AGOST,
FESTA MAJOR
A L'ARBOÇ
Aquestes són algunes imatges històriques del ball de diables (versots, diables infantils, acte sacramental i carretillada...)